Τρίτη 16 Αυγ 2022
Εκτύπωση

navigateltd.gr-logoΙανουάριος 2012

Η Piccors συνεργάζεται με την εταιρία Navigate Telematics για την ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής.

Η Navigate κυριαρχεί στο χώρο της τηλεματικής, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα παρέχοντας τις πιο αξιόπιστες και απόλυτα ολοκληρωμένες λύσεις εντοπισμού θέσης και διαχείρισης οχημάτων και καυσίμων. Η Navigate προσφέρει πραγματικά εξειδικευμένες εφαρμογές τηλεματικής διαχείρισης στόλου, καυσίμων, φορτίων, οδηγών, εντοπισμού οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων, που ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές απαιτήσεις και προδιαγραφές. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Navigate αποτελεί την εγγύηση για την αποτελεσματικότητα των λύσεων και των εφαρμογών που προτείνει και σας παρέχει την δυνατότητα αναβαθμίσετε τεχνολογικά την επιχείρησή σας και να πραγματοποιήσετε τους στόχους σας, μειώνοντας το κόστος.